fbpx

Business Development

Výnimočné firmy majú pevný základ v efektívnom systéme a silných lídroch.

Program

BUSINESS DEVELOPMENT

Rozvoj firiem a ich podnikania dnes úzko súvisí s rozvojom produktov, hľadaním nových príležitostí a možností, ale najmä rozvojom ľudského potenciálu.
Chýbajúci silní lídri a neaktuálne techniky riadenia, vedenia a motivácie ľudí v tíme má zásadný vplyv na rast alebo stagnáciu firmy.
Nestačí však rozvíjať len ich odbornosť. Najmä u manažérov a lídrov, ktorí stoja za rozvojom ľudí v tíme, je potreba zamerať sa na rozvíjanie osobnosti. Bohužiaľ, mnohé techniky neprešli skúškou dnešnej rýchlej, modernej a inovatívnej doby.
To, že biznis stojí a padá na ľuďoch, je veľká pravda. Čím má firma kvalitnejších ľudí, dokáže lepšie napredovať a rásť, držať tempo s trhom a predbehnúť konkurenciu vo svojej oblasti.
Expanziu firmy dokáže zabezpečiť efektívny systém. Niektorým firmám chýba, niektoré ho majú z časti funkčný.
Dlhodobým a kontinuálnym rozvojom lídrov dokáže firma vytvoriť prostredie, ktoré sa stáva magnetom pre úspešných a ambicióznych ľudí.

Pridajte sa k najúspešnejším firmám, ktoré spája špičkový systém náboru, adaptácie, vzdelávania, vedenia, motivácie a predaja, ktorý ich ľudia dodržiavajú, inovujú ho a modernizujú na základe trhu.

Spolupráca v 3 krokoch

Prepracovaný program na vytvorenie

funkčného, motivujúceho a ľahko duplikovateľného systému

Aj vaša firma môže vybudovať alebo vylepšiť systém v jednotlivých oblastiach, ktorý umožní ľahšie vedenie, motivovanie a ľahší nábor nových ľudí do tímu.

Základom funkčnosti systému je jednoduchá a rýchla duplikácia. Hlavne v dnešnej dobe, ktorá je rýchlejšia a náročnejšia na schopnosť reagovať na potreby trhu, na rýchlejšie meniaci sa svet, na meniace sa hodnoty hlavne mladých ľudí, na potrebu rozvoja zručností potrebných na predaj, manažovanie a vedenie tímov.

Všetko spolu súvisí, všetko musí navzájom spolupracovať.

Poskytnem vám potrebný nadhľad, ktorý je zvnútra firiem a tímov oveľa ťažší.

Počas 26 rokov podnikania som budoval a riadil rôzne veľké tímy a firmy na Slovensku a v zahraničí. Dokážem pomôcť postupne vybudovať lídrov a s nimi nájsť, vybudovať, aplikovať a zastabilizovať systém v jednotlivých oblastiach.

Vďaka možnosti spolupracovať s dnes s niekoľkými úspešnými firmami a lídrami na európskom, ale aj svetovom trhu v jednotlivých odvetviach, dokážem do firiem, tímov a spoločností prinášať inovácie a nové techniky, poznatky a najmä možnosti rozvoja lídrov.

  • Dlhodobý program rozvoja firiem, tímov a lídrov
  • Trvanie: Podľa požiadaviek
  • Počet účastníkov: Podľa dohody

Prosperujúce firmy a tímy tvoria silní lídri.