fbpx

Úspešná prezentácia

Tajomstvá rétoriky, prezentačné zručnosti a techniky pre pôsobivú prezentáciu.

Pre koho je seminár určený

Máte obavy hovoriť pred ostatnými verejne na porade, skupinovom stretnutí, pred publikom.
Máte strach vystúpiť na obchodnom stretnutí pred klientom a odprezentovať ponuku.
Chcete sa zbaviť trémy z vystúpenia pred publikom.
Potrebujete čo najlepšie predať svoje myšlienky, skúsenosti a znalosti publiku.
Chcete odprezentovať seba, svoju firmu alebo jej produkty tak, aby im poslucháči rozumeli.
Chcete vedieť, ako si pripraviť prezentáciu, ktorá zaujme či už jednotlivca, skupinu, alebo celé publikum.
Chcete sa stať dobrými lektormi, školiteľmi, spíkrami s pútavými a motivujúcimi prezentáciami.
Chcete poznať techniky, ktoré z vás spravia sebaistého spíkra, lektora pred publikom, alebo manažéra na poradách.

Seminár

Úspešná prezentácia

Predstavte si, že máte výbornú myšlienku alebo nápad a radi by ste ho odprezentovali tak, aby vám všetci porozumeli. V mnohých prípadoch už nestačí len sucho odprednášať tému. 

Dnes je potrebné svoje myšlienky pretaviť do atraktívneho a pútavého obsahu, ktorý udrží pozornosť publika a odovzdá mu kľúčové posolstvá. 

K tomu si potrebujete osvojiť malé tajomstvá rétoriky a prezentačné zručnosti a techniky.

Za 2 nabité dni sa naučíte

Pracovať s trémou a eliminovať ju pred vystúpením (je jedno či pred 1 človekom, alebo celým publikom).
Ako neverbálna komunikácia ovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu.
Správne používanie pomôcok, aby váš prejav rezonoval.
Postaviť si obsah prezentácie tak, aby poslucháči nezývali nudou.

Počas seminára si vyskúšate niekoľko vystúpení, ktoré budú nahrávané a následne spracované do vášho osobného videa, na ktorom uvidíte svoj pokrok.

Z čoho vychádza seminár

Úspešná prezentácia?

Do seminára Úspešná prezentácia som zhrnul skúsenosti z 23-ročného vystupovania na seminároch, workshopoch a konferenciách na Slovensku a v zahraničí.

Podelím sa s vami aj o znalosti nadobudnuté na zahraničných seminároch (napríklad seminár rétoriky v Las Vegas, ktorý viedla Patricia Fripp a svetový šampión vo verejnom prejave Darren LaCroix) a koučingu od svetových lektorov.

  • Uzavretý seminár pre firmy alebo tímy
  • Trvanie: 2 dni
  • Počet účastníkov: 10 - 12

Schopnosť prezentovať je naučiteľná.