fbpx

Central European Education Institute a Newton University v spolupráci s Mariánom Biesikom vám predstavujú


New Generation Leadership

Akreditovaný ročný program so zakončením titulom MSc. pre manažérov a podnikateľov.


Spoznajte moderné stratégie úspešných lídrov a staňte sa magnetom pre ambicióznych ľudí.

Možno aj vy...

 • Chcete byť viac ako len šéfom, chcete byť lídrom
 • Cítite, že váš tím nemá dostatočnú motiváciu
 • Vidíte, že treba zlepšíiť komunikáciu a pochopenie v tíme
 • Vidíte, že na dosiahnutie stanovených cieľov je potrebné vynaložiť viac úsilia a energie
 • Stojíte pred výzvou vybudovať alebo obnoviť tím
 • Chcete získať nové prístupy vedenia a motivácie
 • Chcete sa vyrovnať s osobným alebo profesným vyhorením
 • Chcete inovovať svoj štýl vedenia
 • Chcete zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu práce
 • Prechádzate kariérnou zmenou alebo chcete postúpiť na vyššiu pozíciu

A ZDÁ SA VÁM, ŽE POTREBUJETE NIEČO ZMENIŤ NIELEN V TÍME, ALE AJ NA SEBE

AK CÍTITE, ŽE POTREBUJETE NA SEBE ZAPRACOVAŤ A ZÍSKAŤ NOVÉ PRAKTICKÉ KÚSENOSTI, STE NA SPRÁVNOM MIESTE.

Byť lídrom novej generácie znamená byť inovatívnym, progresívnym a pripraveným na rýchle zmeny v nášich rýchlo sa meniacich časoch. Tento typ lídra nielenže vedie a riadi, ale tiež vytvára inšpiratívne vízie pre budúcnosť, podporuje rast a rozvoj ostatných a aktívne sa zaujíma o trvalú udržateľnosť a sociálnu spravodlivosť.

Lídrami sa ľudia nerodia. Lídrami sa ľudia stávajú.


Štúdium New generation Leadership vám pomôže s:

1. Budovaním silných tímov


Lídri novej generácie sú veľmi zruční v budovaní silných, diverzifikovaných tímov. Vzdelávanie v tejto oblasti vám pomôže rozvíjať zručnosti, vďaka ktorým dokážete rozoznať a pracovať s ľuďmi tak, aby ste našli a využili ich plný potenciál a správne ich motivovali k efektivite.


2. Adaptáciou na moderný svet


Nové generácie sú vychovávané v technologicky pokročilej dobe, ktorá sa rýchlo mení a vyvíja. Aby sme sa prispôsobili tomuto svetu, musíme sa učiť, ako viesť a riadiť v tomto novom prostredí. Využite svoj potenciál a adaptujte svoje systémy a stratégie, podľa najnovších trendov. Napredujte vo svojom podnikaní, zatiaľ čo vaša konkurencia stagnuje.


3. Rozvojom soft skills


V mnohých prípadoch sú soft skills, ako je emocionálna inteligencia, sociálne kompetencie, novodobý leadership a asertivita rovnako dôležité ako technické znalosti. Vzdelávanie na tému lídra novej generácie často zahŕňa rozvoj týchto soft skills, vďaka čomu nastavíte efektívnu komunikáciu vo vašom podnikaní a tíme.


4. Inováciou a kreativitou


Nové generácie sú známe svojou inováciou a kreativitou. Vzdelávanie na tému lídra novej generácie môže pomôcť ľuďom naučiť sa, ako viesť a podporovať tieto kvality vo svojich tímoch. Stagnácia je rýchly spôsob, ako priniesť neúspech do svojho biznisu. Adaptujte svoje systémy a využite nové technológie amožnosti pre rozvoj a napredovanie.


5. Sociálnou spravodlivosťou a udržateľnosťou


Nové generácie sa často orientujú na sociálnu spravodlivosť a udržateľnosť. Vzdelávanie na tému lídra novej generácie pomáha pochopiť, ako viesť tímy na základe týchto hodnôt. Nastavte kultúru vo vašom podnikaní alebo tíme tak, aby ste udržali čo najväčšiu dôveru a loajalitu medzi vami a ľuďmi, s ktorými pracujete.

Osvojte si zručnosti novodobých lídrov a získajte znalosti,
ktoré vám pomôžu pri budovaní vašich tímov

Špeciálnou súčasťou štúdia je 🇨🇭 švajčiarsky licencovaný program STRUCTOGRAM, vďaka ktorému si osvojíte znalosti ako sú:

STRUCTOGRAM I – Kľúč k sebapoznaniu

 • Ako na základe trojjediného mozgu zistiť svoj osobný a biznis potenciál
 • Ktoré svoje silné stránky podporovať pre dosiahnutie úspechu v osobnom a biznis živote
 • Ako najefektívnejšie odstrániť svoje slabiny
 • Čo ma limituje pre ešte väčší úspech
 • Využitie osobného potenciálu v novodobom leadershipe

STRUCTOGRAM II – Kľúč k poznaniu iných

 • Ako dokázať predikovať na základe trojjediného mozgu motivačné faktory ľudí v tíme

 • Ako predpokladať rozhodovacie procesy druhej strany

 • Posilnenie sociálnych kompetencií lídra

 • Ako odhaliť a využiť skutočný potenciál ľudí v tíme

STRUCTOGRAM III – Kľúč k praktickému využitiu

 • Ako využiť STRUCTOGRAM v konkrétnych situáciách pri vedení ľudí

 • Ako vďaka STRUCTOGRAMU zvýšiť vnútornú motiváciu každého člena tímu

 • Využitie STRUCTOGRAMU v novodobom HR, marketingu, predaji a leadershipe

Štúdiom vás budú sprevádzať:

NIE, ŽIADNE TEORETICKÉ VZDELÁVANIE.

Naopak, čaká vás množstvo praktických tipov, tréningov a hodnotných znalostí.

Všetci lektori tohto programu sú dnes úspešní vo svojom biznise alebo v aplikácii znalostí vo svojich oboroch a segmentoch biznisu alebo spoločenského života.

doc. Ing. Jiří Koleňák, PhD., MBA, LL.M.

Vyučujúcí a prorektor pre stratégiu a rozvoj na NEWTON University
Profesný garant MBA a manažérskeho vzdelávania, úspešný podnikateľ, majiteľ niekoľkých spoločností.

Mgr. PhDr. Marián Děd, PhD., MBA, LL.M.

Lektor manažérskej psychológie, sociálnej psychológie, etiky v manažmente a manažérskej etiky na NEWTON University
Teológ a majiteľ prémiovej pekárne Pekáreň Pukanec.

PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.

Lektor centra manažmentu na NEWTON University
Dlhoročný diplolmat, pôsobil ako Veľvyslanec a vo vláde Slovenskej republiky 🇸🇰 zastával funkciu ministra obrany.. Dnes pôsobí ako starosta obce Častá, zároveň aj predseda sekcie civilnej ochrany a bezpečnosti Rady ZMOS.

Mgr. Peter Majláth, MBA

Lektor uplatňujúci neurolingvistiku v cudzích jazykoch
Skúsený filológ, lingvista, pedagóg, andragóg špecializujúci sa na zlepšovanie efektivity procesov štúdia znalosťami z neurolingvistiky na Newton UNIVERSITY.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Vyučujúca a vedúca Centra humanitných vied na NEWTON University
Expertka na výber, prípravu a rozvoj ľudí v náročnom prostredí.

PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA

Vyučujúci humanitných predmetov na NEWTON University
Mentálny kouč a lektor X‑tream Managementu, bývalý hlavný psychológ rezortu Ministerstva obrany ČR.

doc. JUDr. PhDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.

Vedúci Katedry verejnoprávnych vied na Akadémii policajného zboru

Marián Biesik

Licencovaný tréner švajčiarskeho programu STRUCTOGRAM
Podnikateľ a expert v Biznis developmente firiem, tímov a lídrov.

Vďaka študijnému programu NEW GENERATION LEADERSHIP získam:


 • Praktické vedenie a manažérske zručnosti
  Naučíte sa, ako efektívne riadiť tím, motivovať zamestnancov a zvyšovať ich produktivitu, čím získate praktické zručnosti, ktoré môžete okamžite aplikovať vo vašej kariére.
 • Odborné znalosti od skúsených expertov
  Bezprostredný prístup k vedomostiam a skúsenostiam úspešných expertov a podnikateľov, ktorí vás naučia, ako prekonávať reálne výzvy v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.
 • Titul MSc.
  Získate nielen cenné vedomosti a skúsenosti, ale aj prestížny titul MSc, ktorý posilní váš životopis a zvýši vašu konkurencieschopnosť na trhu práce.
  (Titul MSc. je možné získať len ak máte ukončený minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania).
 • Nové nástroje a stratégie
  Oboznámite sa s najnovšími nástrojmi a stratégiami v oblasti leadershipu, vrátane švajčiarskeho licencovaného programu STRUCTOGRAM, ktorý vám pomôže lepšie rozumieť sebe a ľuďom vo vašom tíme.
 • Osobný a profesijný rozvoj
  Program je navrhnutý tak, aby podporil váš celkový osobný a profesijný rast, umožnil vám objaviť a rozvinúť svoje líderské potenciály a naučil vás, ako byť inšpiratívnym lídrom pre vašich kolegov a tím.

Ako bude štúdium prebiehať?

4 x Živý seminár
( piatok - nedeľa )

19. - 21. január 2024
12. - 14. apríl 2024
14. - 16. jún 2024
20. - 22. september 2024

4 x Online webinár
( 3 hodiny )

marec 2024
máj 2024
júl 2024
október 2024

 

1 x Víkend seminár
( Skúšky )

24. január 2024

 

Vy po skončení študijného programu

 • Budete mať hlboké pochopenie novodobých líderských princípov
  Získate komplexné vedomosti o tom, čo to znamená byť efektívny líder v dnešnom svete a naučíte sa, ako tieto princípy aplikovať v praxi.
 • Osvojíte si praktické nástroje a stratégie
  Budete vybavení praktickými nástrojmi a stratégiami, ktoré vám umožnia zlepšiť výkon vášho tímu, zvýšiť angažovanosť zamestnancov a efektívne riešiť výzvy v práci.
 • Rozviniete svoje komunikačné zručnosti
  Zlepšíte svoje schopnosti komunikovať, vyjednávať a prezentovať, čo vám pomôže budovať silné vzťahy s kolegami, zákazníkmi a obchodnými partnermi.
 • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť a hodnotu na trhu práce
  S titulom MSc a novými líderskými zručnosťami si rozšírite kariérne možnosti a stanete sa atraktívnejším pre súčasných aj budúcich zamestnávateľov.
 • Budete pripravení na líderské výzvy
  Budete pripravení čeliť a zvládať komplexné situácie, viesť zmeny a inšpirovať ľudí okolo seba, aby spoločne dosiahli výnimočné výsledky.

Akú cenu má tento špeciálny program?

Získané zručnosti majú časovú hodnotu viac ako 12 000 €

BASIC
5 040 €
4 200 € bez DPH
Program určený pre manažérov alebo riaditeľov, ktorí chcú získať praktické znalosti z novodobého leadershipu.
4 x víkendový seminár
4 x online webinár
1 x víkend skúšky
EXCLUSIVE
7 440 €
6 200 € bez DPH
Program pre lídrov, ktorí chcú zažiť novodobý leadership priamo vo svojom prostredí.
4 x víkendový seminár
4 x online webinár
1 x víkend skúška
1 x individuálny termín
1 x individuálny termín vo vašom prostredí (firma, tím...)
Všetky prednášky v archíve prístupné 1 rok

Tento program je pre vás, keď chcete...

 • Odvahu čeliť budúcnosti
  Predstavte si, že stojíte na vrchole sveta, všetky oči sú upreté na vás a vy viete, že máte to, čo je potrebné, aby ste viedli váš tím s istotou. Náš ročný študijný program "New Generation Leadership" vám dá nielen titul MSc, ale tiež vás vyzbrojí schopnosťami, ktoré transformujú vašu kariéru a odlišujú vás od davu. Zatiaľ čo ostatní tápajú v tme, vy budete vidieť jasne cestu k úspechu.
 • Koniec pochybností o vlastných schopnostiach
  Ste unavení z toho, že ste stále o krok späť za tými, ktorí majú tajný kľúč k leadershipu? Naše programy sú starostlivo navrhnuté tak, aby rozplynuli vaše pochybnosti a poskytli vám praktické zručnosti od skutočných profesionálov z praxe. Už žiadne teoretické žvásty – len reálne, aplikovateľné znalosti, ktoré vás vybavia istotou a rozhodnosťou, ktorú každý skvelý líder potrebuje.
 • Unikátny prístup, ktorý sa nedá nájsť v knihách
  Zabudnite na zastarané učebnice a teórie, ktoré sú odtrhnuté od reality. Náš program "New Generation Leadership" je ako exkluzívne členstvo vo svete leadershipu, kde sa odhaľujú najnovšie stratégie a inovácie, ktoré skutočne fungujú v dnešnom rýchlo sa meniacom svete. To nie je len vzdelanie; je to revolúcia vo vašej kariére.
 • Prekonať frustrácie z nepredvídateľnosti
  Ako často sa cítite ako na horskej dráhe, keď ide o riadenie tímu alebo celej firmy? Náš program vás naučí, ako zostať pokojný a sústredený aj v najviac chaotických situáciách. Získajte kontrolu nad svojimi emóciami a naučte sa, ako efektívne riešiť konflikty a krízy, tak aby vás vaši kolegovia nielen rešpektovali, ale tiež nasledovali.
 • Premeniť svoje sny na realitu
  Každý má sny, ale len málokto má odvahu a nástroje ich skutočne realizovať. Náš program "New Generation Leadership" je váš osobný most medzi snom a jeho realizáciou. Poskytneme vám nielen znalosti, ale aj silu a motiváciu, aby ste mohli prekonať prekážky a dosiahnuť vaše najambicióznejšie ciele.

Prestaňte snívať o úspechu a začnite ho žiť každý deň.

PRIDAJ SA K NÁM DO ŠPECIÁLNEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
NEW GENERATION LEADERSHIP

Vďaka študijnému programu NEW GENERATION LEADERSHIP získate

 • Budete mať hlboké pochopenie novodobých líderských princípov
 • Osvojíte si praktické nástroje a stratégie
 • Rozviniete svoje komunikačné zručnosti
 • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť a hodnotu na trhu práce
 • Budete pripravení na líderské výzvy

Tešíme sa na vás a veríme, že vám náš študijný program pomôže na ceste stať sa Lídrom novej generácie

Máte otázku?

marian@biesik.sk
+421 905 252 946

POZOR! Titul MSc. je možné získať len ak máte ukončený minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania.