Zmeň problém na výzvu

Úspešný chce byť každý z nás. No byť „jednotkou“ v dnešnom svete nie je ľahké, pretože práca dosiahnutím úspechu nekončí, naopak, vtedy sa len začína. 

Musí ísť jednotlivec a tím na maximum? Nie, musí ísť často krát až za hranice možností.

V dnešnej dobe nevyhrávajú ľudia, ktorí posúvajú hranice, ale tí, ktorí veria, že hranice neexistujú.

A za ne rozhodne patrí aj Structorgam. 

Ako sa vám cestuje niekam, kde to poznáte, s akým pocitom idete na poradu, ku ktorej máte všetky podklady na precíznu prípravu a ako sa cítite, keď sa vraciate domov?

Sú to istým spôsobom zaväzujúce a zodpovedné situácie. Ten pocit istoty, ktorý cítime, pramení z poznania, z toho, že v každom prípade vieme, čo nás čaká. 

Predstavte si, že tento pocit, môžete mať aj pri klientovi, s ktorým sa vidíte prvýkrát. Neriešiteľná situácia už bude pre vás starý pojem a všetky nové situácie, noví ľudia, kolegovia, nezrozumiteľné porady, ťažké projekty a ciele už nebudú pre vás strašiakom, ale ľahšie zvládnuteľnou výzvou. 

Práve Structogram, je na to jedinečný nástroj.  Metodika Structogarmu stavia na základoch červenej, modrej a zelenej charakteristiky osobnosti. Vysvetľuje, kde je efektívne využitie ľudí, ak už vieme pomenovať, aká je ich farba. A ak už sú ľudia na správnych miestach, úspechy sa väčšinou dostavia na počkanie. Každý pracuje na tom, čo mu ide najlepšie, ľudia a oddelenia si pomáhajú, produktivita práce stúpa, projekty sú úspešné a ziskové, pretože nastavené procesy sú funkčné, lebo ich riadia ľudia, ktorí si navzájom rozumejú.