Steve Jobs vs. Bill Gates

Apple verzus Microsoft – 2 spoločnosti, 2 najvplyvnejšie svetové osobnosti poslednej doby, ktoré zmenili svet. V mnohých smeroch odlišné, ale predsa mali veľa spoločného.

80-te roky trávili mnohí inžinieri na celom svete vývojom technológií, ktoré by nám uľahčili život.  Usilovali sa o to, aby sa ich korporácie stali jednotkami v IT oblasti.

Prečo práve títo dvaja ľudia, ktorí na jednej strane spolupracovali, na druhej boli rivalmi, dokázali dostať ľudstvo o míle dopredu?

To, čo bolo ich hnacím motorom, je aj dnes podstatné pri dosahovaní veľkých cieľov:

  1. Pozeraj sa vždy dopredu

Sústreď všetku svoju energiu na kroky, ktoré ťa posunú vpred k cieľu, namiesto tých, ktoré ťa od neho vzďalujú.  Pozeraj sa vždy dopredu a hľadaj najlepšiu taktiku.

  1. Vizualizuj si svoj sen

Bill Gates si vysníval svet, v ktorom by každý človek mal prístup k počítaču. O niekoľko rokov neskôr má prakticky každá domácnosť a kancelária na svete počítač.

Steve Jobs si vizualizoval veľký úspech svojho iPodu. Sníval o myšlienke, že má všetku obľúbenú hudbu uloženú vo vreckovom prístroji.

Rob to, čo obaja – vizualizuj si svoj veľký sen.

  1. Prinášaj ľuďom pridanú hodnotu

Apple aj Microsoft boli stále pridanou hodnotou pre svojich zákazníkov. Windows  sa stal najrozšírenejším operačným systémom, aj vďaka balíkom Office, internetovému prehliadaču Explorer alebo prehrávaču Windows Media Player. Apple inovoval, kreoaval,  sústredil na mobilné zariadenia a priniesol prvé aplikácie. Vždy vytváraj pridanú hodnotu.

  1. Vyberaj si ľudí okolo seba, takých, za ktorými menej počuť a viac vidieť

Náš mozog je ten najdokonalejší počítač na svete. Ako si ho budeš programovať, také výstupy z neho budeš dostávať. Ak si dáš do hlavy malé ciele, nemôžeš od neho očakávať, že ti prinesie veľké myšlienky. Ak sa naprogramuješ na úspech,  hľadanie príležitostí, stretávanie úspešných ľudí, dosahovanie veľkých vízií, začne ti prinášať nápady, ktoré ťa posunú správnym smerom, k dosiahnutiu tvojich cieľov. Do cesty ti prídu ľudia, od ktorých sa naučíš to, čo práve potrebuješ a pomôžu ti vpred. Preto si ty sám vyberaj, s kým sa budeš stretávať, lebo nie každého rady a usmernenia ti budú prospievať.

  1. Vyhýbaj sa tým, ktorí vo všetkom vidia problém

Asi neexistuje človek, úspešný človek, ktorý by si neprešiel na ceste za úspechom  prekážkami, nepotkol sa a znova nepostavil.  Prekážky sú pre tvoj rast dôležité. Robia ťa silnejším.  Preto je treba rozlišovať, či chceš mať vedľa seba ľudí, ktorí vedia hovoriť o tom, ako sa čo nedá urobiť, alebo tých, pre ktorých nič nie je nemožné.

Nikdy sa nevzdaj svojich snov, kráčaj za nimi,  ale nečakaj, že sa ti splnia samé.