fbpx

Rétorika, alebo ako sa zbaviť trémy a byť skvelým rečníkom?

ako sa zbaviť trémy z vystupovania pred ľuďmi

Možno to poznáte aj vy. Ak sa máte rozprávať s priateľmi pri stole na vám blízku tému, máte z toho dobrý pocit, ide z vás nadšenie a cítite istotu. Ak by ste sa však s tou istou témou mali postaviť pred publikum (a to vôbec nemusí byť 100 ľudí, stačilo 10), tak sa vám roztrasú kolená, zovrie vám hrdlo, vystúpi studený pot, začne vás bolieť brucho. A aby to nebolo málo, vypadne vám aj text, ktorý ste mali pripravený.

Mnohí ľudia majú z vystupovania na verejnosti dokonca väčší  strach ako zo zubára. Prečo je to tak? Dá sa s tým vôbec niečo robiť? Je možné sa zbaviť strachu z vystupovania? Aj tí najlepší rečníci z času na čas mávajú trému. Dôležité je, ako sa k nej postavíte a čo urobíte preto, aby ste ju eliminovali.  Možno sa trémy hneď nezbavíte, ale dokážete ju určite zmierniť. Keď sa potom postavíte pred ľudí,  nebude vás negatívne ovplyvňovať a publikum prestane byť pre vás strašiakom.

ako sa zbaviť trémy z vystupovania pred ľuďmi

Dobrá rétorika pomôže aj tým, ktorí nie sú spíkri, ani školitelia

Možno si myslíte, že vy nie ste spíker, ani školiteľ, ani žiaden líder, či šéf, vás sa to netýka. Ale dobrá rétorika nie je len o pódiu a veľkom obecenstve. Určite ste už zažili jednu z týchto situácií, kedy veľa záležalo od vášho prejavu, napr.:

  • prezentácia vašich produktov vašim zákazníkom
  • vyhodnocovanie, alebo prezentácia vašich výsledkov, alebo výsledkov vášho tímu kolegom, nadriadeným, obch. partnerom
  • pracovný pohovor
  • rôzne spoločenské podujatia, kedy sme vyzvaní “niečo povedať”, vyjadriť sa, predstúpiť
  • oslavy, večierky, kedy sa hodí predniesť napríklad prípitok
  • firemné porady, workshopy a ďalšie príležitosti.

Schopnosť zaujať poslucháčov sa dá naučiť. Niekto to zvládne za kratší čas, niekomu to trvá dlhšie, ale skoro každý človek má schopnosť vystúpiť pred publikum. K tomu je však potrebné dodržať niekoľko zásad, ktoré učím mojich poslucháčov na seminároch rétoriky.

ako sa zbaviť trémy z vystupovania pred ľuďmi

ako sa zbaviť trémy z vystupovania pred ľuďmi

Tajomstvo správneho vystupovania pred publikom

Najprv si vysvetlime pojem publikum. V tomto článku znamená už 2 (a viac) ľudí sediacich v miestnosti, v ktorej prezentujete nejaký produkt/službu, alebo máte nejaký rečnícky prejav.

Základnými predpokladmi zvládnutia úspešného vystúpenia/prezentácie/prejavu pred publikom je:

  1. Výborná príprava

Ak nie ste majster improvizácie, kvalitná a dostatočná príprava je základ výbornej prezentácie. Preto je nevyhnutné sa jej dostatočne venovať.  Ak mám obsah pripravený na 100 %, môžem sa sústrediť na ďalšie 3 body.  Základ je však v dobrej príprave, ktorou dokážete znížiť trému až o 90 %. Musíte presne vedieť, čo chcete povedať, ako to chcete povedať a musíte tomu rozumieť.

  1. Správna reč tela

Reč tela dokáže prezradiť váš postoj k téme, postoj k publiku a môže vám veľmi pomôcť k správnemu pochopeniu toho, čo chcete poslucháčom povedať. Nebojte sa hýbať, gestikulovať, uvoľniť a spontánnosť vášmu prejavu tiež veľmi prospeje.

  1. Správne používanie pomôcok

Pomôcky nemajú byť stredobodom vašej prezentácie, majú vám pomôcť posilniť vaše myšlienky a podporiť váš prejav. Odporúčam premyslieť si a vybrať správne pomôcky a správne ich využívať.  Dokážu vám odbúrať stres a zaujať pozornosť poslucháčov.

  1. Zrozumiteľný obsah

Viete, kto bude sedieť publiku? Je to dôležité, rovnako tak aj obsah prejavu/prezentácie zrozumiteľný a prispôsobený pre všetkých. Ak vám nebudú rozumieť, nie je šanca ich zaujať,  stratíte ich pozornosť. Začnú sa baviť a to môže mať negatívny dopad na váš ďalší prejav.

Dobrá rétorika vás predá na prezentácií

Nedávno som hľadal pre jednu spolupracujúcu firmu spoločnosť na zastrešenie marketingovej komunikácie projektu. Jedna firma mala síce dobrý produkt, ale ich prezentácia nebola pripravená, mali v nej chyby, nepozerali sa na poslucháčov, ale do tabule a podobne. Myslíte si, že som ich vybral? Máte pravdu. Nie… Nie kvôli zlému produktu, ale kvôli zlej prezentácií. Nakoniec zákazku dostala firma, ktorej produkt bol porovnateľný, ale hneď od začiatku bolo vidieť, že prezentujúci sa nielen vyzná, ale má aj prezentačné zručnosti.

Správna rétorika a prezentačné zručnosti nám pomáhajú predať sa. Začnite tým, že splníte tieto prvé 4 podmienky a uvidíte, že váš prejav bude istejší. Nech sa vám darí zbaviť sa trémy a byť dobrým rečníkom, držím palce.


Ak napriek tomu budete potrebovať pomôcť, rád vás uvidím na niektorom z mojich školení o rétorike, kde sa tejto téme venujem aj prakticky a podrobnejšie.  Info: marian@biesik.sk