fbpx

Nezabudnime, že sme Slováci

Vedeli ste, že my, Slováci, máme jeden z najstaršie uznávaných jazykov v Európe? Keď prišli na územie Veľkej Moravy sv. Cyril a Metod , určite netušili, koľko toho pre nás Slovákov urobia.  V dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov začali písať jednu z historicky najdôležitejších kapitol.

Jazyk je jedno z najväčších kultúrnych dedičstiev každého národa. Spoluvytvára kultúru, ktorá pomáha zjednocovať komunity, obce, mestá a celé národy. Knieža Rastislav, ktorý sídlil na Devíne, si to v 9-tom storočí uvedomoval. Chcel priniesť slovenskú identitu, národnosť, kultúrnosť a v neposlednom rade aj štátnosť. Potreboval na to písmo. Požiadal preto carihradského cisára Michala III., aby mu v tom pomohol. Poslal mu dvoch solúnskych bratov, Konštatntína a Metoda. S ich príchodom prišlo na Veľkú Moravu nové písmo – hlaholika a zjednocovanie kultúry a národnosti mohlo začať. .

zdroj: www.skolskyservis.sk

zdroj: www.skolskyservis.sk

Pápež Hadrián II. prijal v roku 868 (teda pred 1 150 rokmi) sv. Cyrila a Metoda. Predpokladá sa, že to bolo 2. februára. Priniesli z Veľkej Moravy preloženú Bilbliu, aby sa praslovenský jazyk stal štvrtým liturgickým jazykom. Za kultúrne jazyky boli vtedy uznávané len gréčtina, hebrejčina a latinčina, ktorá bola zároveň aj európskym jazykom.

V období 863-886 založili cirkevné školy, venovali sa prekladu Svätého písma a liturgických kníh do jazyka Slovanov pomocou abecedy (hlaholika), ktorú za týmto účelom zostavili. Dosiahli založenie arcibiskupstva na Veľkej Morave a biskupstva so sídlom v Nitre. Veľká vďaka im za pozoruhodné literárne svedectvo, ktorým sa začala éra gramotnosti Slovanov.

Môžme byť právom hrdí na to, že máme jeden z najstaršie uznávaných jazykov v Európe. Možno starších a uznávanejších ako dnešná angličtina, francúština alebo nemčina.

Jazyk je prostriedok, ktorý dokáže ľudí zbližovať, ale aj vzďaľovať.  Nájsť spoločný jazyk a spoločnú reč nie je vždy jednoduché. Umenie správne používať jazyk a slová na to, aby sme ľahšie prenášali naše myšlienky na poslucháčov, je základom dobrej rétoriky. Tá má históriu dokonca pred našim letopočtom, dávno predtým ako sme začali byť gramotní.

Jazyk, reč, rétorika, umenie hovoriť a byť presvedčivý,  to by dnes už bez prípravy  nešlo. Ako správne vystavať obsah prezentácie tak, aby zaujal poslucháčov, je jedna z tém októbrového seminára Úspešná PREZENTÁCIA, na ktorej sa naučíme prezentovať my, Slováci, rečou, ktorá nás zblíži a prinesie nám výsledky.

(v tomto článku je použitá fotografia zo zdroja www.teraz.sk)