Úspech (nie)je zadarmo?

Svet je presýtený informáciami a receptami na úspešnejší a šťastnejší život. Vzdelávame sa, čítame knihy, školíme sa na seminároch, workshopoch. Informácie máme. Nadšenie a schopnosť používať ich v živote nám však častokrát vydrží len chvíľu. Chýba nám dôslednosť, trpezlivosť, vytrvalosť a disciplína. Máme pre seba kopec výhovoriek a ospravedlnení, prečo sa to nedá.

Nie, nikomu to nejde ľahšie. Každý úspešný človek sa musel premôcť a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Dobre vieme, že ak budeme robiť stále to isté ako doteraz, od života budeme dostávať stále to isté a nikdy viac.

A čo pomohlo mne na ceste k úspechu?

Práca na sebe

Ak som chcel inšpirovať ľudí  k zmene v ich živote, bolo v prvom rade potrebné začať od seba.

Ak v živote očakávame zmenu, nepozerajme na to, v čom by sa malo zmeniť naše okolie, ale v čom sa viem zmeniť ja sám.

  • Ak chceme zlepšiť partnerský vzťah, spýtajme sa sami seba, či sme dali maximum tomu, aby ste odstránili všetky prekážky.
  • Ak chceme lepší výkon od kolegov, spýtajme sa sami seba, či im ideme vzorom v nasadení.
  • Ak chceme od detí, aby boli lepšie, zodpovednejšie, aby sa lepšie učili, pozrime sa, akým vzorom sme v zodpovednosti my.

Možno niektorým veciam nedávame taký veľký význam, aký majú pre naše okolie. Nemôžeme od niekoho žiadať to, čo sami nevieme dať.

Pevná vôľa

Teraz, keď už na sebe dokážeme pracovať,  je dôležité zotrvať. Áno, na rozhodnutie niečo vo svojom živote nadobro zmeniť, je už potrebná pevná vôľa. Na nej často veľa vecí stojí, ale aj padá. Bez nej to však nepôjde. Býva najčastejším kameňom úrazu.

Disciplína musí byť

Vzdal som sa svojej komfortnej zóny, potlačil ego a prekročil vlastnú lenivosť.

Disciplína je slovo, ktoré so sebou nesie známku sebazaprenia, mnohokrát poslušnosti, dodržiavania pravidiel a samozrejme, potlačenie vlastného ega. Prispôsobenie sa, prekonanie lenivosti. Chce to veľké sebazaprenie. Poviem vám, nebolo to jednoduché ani pre mňa. Dobrým odrazovým mostíkom pre moju disciplínu bolo práve to, že som bol istý čas profesionálnym vojakom.

Ľahšie nám ide vyžadovať disciplínu od  iných, ako od seba. Ale práve preto, aby sme ju mohli žiadať, musíme ju mať v prvom rade my. Pretože disciplína začína SEBAdisciplínou.

Dá sa získať pevnú vôľu a disciplíne naučiť? Dobrá správa je, že ÁNO. Na to je podľa mojich skúseností potrebné:

  • Mať dostatočne veľký cieľ – vďaka dostatočne veľkému cieľu dokážeme prekonávať prekážky. Čím väčší cieľ (sen) máme, tým väčšie prekážky dokážeme prekonávať. Majte pred očami každý deň váš cieľ. Ak máte napríklad problém s ranným vstávaním, je možné, že váš cieľ je veľmi malý, ochota prekonať prekážky tiež.
  • Mať svoju vnútornú motiváciu – ak máme vnútornú motiváciu, dokážeme potlačiť svoju lenivosť.  Prvé pravidlo je – netlačte  na seba za každú cenu! Nájdite svoj zmysel života. Čo je tá sila, ktorá vás dokáže denne hnať dopredu? Prečo vlastne žijete? Prečo sa oplatí prekonať lenivosť, pohodlnosť…?
  • Trpezlivosť ruže prináša – čo zasejeme, to budeme žať, ale o úrodu sa treba starať stále. Takže nezabúdajme zotrvať. Trpezlivosť musí prerásť do toho, že sa disciplína a režim stanú súčasťou vášho nového životného štýlu. Ten si osvojíte a v konečnom dôsledku vás už nebude stáť toľko úsilia prekonať sa, ako kedysi.
  • Inšpirujte sa úspešnými a nasledujte ich – prestaňme si všímať tých, ktorí hovoria, ako sa čo nedá. Takýmto ľuďom a pesimistom sa začnite vyhýbať. Sledujte ľudí,  ktorí vedia čo chcú a idú si za tým. Pozrite sa na to, čo robili, ako sa správali, keď išli za svojim cieľom. Hľadajte komunity úspešných a tých, ktorí pracujú na sebe. Nakazia vás svojou pevnou vôľou a chuťou na sebe makať, motivujú vás svojimi výsledkami.

Structogram Slovensko

  • Spoznajte svoje silné a slabé stránky a využite silné v prospech seba na maximum –  naučte sa tie slabé potláčať a silné ďalej rozvíjať, aby váš život nabral správny smer. Presne to robíme na seminároch STRUCTOGRAMu. Postavte váš život na tom, že využijete vaše osobné devízy pre váš úspech, osobný a kariérny rast. S tým pôjdu ruka v ruke nielen vydarené obchody, ale aj váš spokojnejší a radostnejší osobný život a medziľudské vzťahy.
  • Nevzdávajte sa vašich snov – nie je každý deň nedeľa, preto sa pri prekážkach netreba nechať odradiť. Každá vás posunie ďalej o poznanie a skúsenosť silnejších, vo vašom zámere cieľavedomejších, rozhodnejších. Výsledok sa dostaví.

Nech nám život ide správnym smerom.

Marián