Motivovať ľudí k výnimočnému výkonu? Dá sa to!

Mnohí ľudia prestávajú veriť na motiváciu a pod motiváciou si predstavujú niečo umelé, nadnesené, nepravdivé.

Na tému motivácie je už dnes dostupných veľa kníh, veľa článkov v časopisoch a na internete, veľa rôznych seminárov.  Mnohí ľudia už prestávajú dokonca veriť na motiváciu a pod motiváciou si predstavujú niečo umelé, nadnesené, nepravdivé…

Naozaj ľudia nepotrebujú motiváciu?

Odpoveď je jednoduchá: aby sme v živote dokázali prekonávať prekážky, potrebujeme k tomu motiváciu. Stáva sa, že čím väčšie ciele v živote máme, tým väčšie výzvy a prekážky musíme prekonávať. Aby sme na to našli silu a odvahu, potrebujeme motiváciu. Väčšie sny a ciele sú spojené s väčšou motiváciou.. Niekto ju dokáže nájsť v sebe, aby sa „nakopol“, niekto na to potrebuje vonkajší impulz a niekto potrebuje človeka – kauča, lídra, motivátora, ktorý mu možno jednou vetou otvorí dvere do nového sveta.

Mnohí z nás o tom možno ani nevedia, ale sú motivátormi. A dokonca, ak sa tomu venujú, dokážu sa naučiť priviesť ľudí k výnimočným výkonom. Základom je dodržať niekoľko pravidiel:

  • ak chceš niekoho motivovať, prestaň ho demotivovať – niekdy stačí dať viac zodpovednosti, dať viac dôvery a ľudia sa vám odmenia vlastnými nápadmi, väčšou iniciatívou a angažovanosťou
  • „ak chceš niekoho zapáliť, sám musíš horieť“ – Nebuďte sklamaní, ak sa niekto „nechytí“. Neberte to osobne. Možno ste ho len nezaujali svojim výrobkom, službou, nápadom alebo myšlienkou. Ak ste sami presvečení o pridanej hodnote vašich myšlienok, služieb, výrobkov, dokážete svojim entuziazmom „nakaziť“ aj svoje okolie. Tí správni ľudia to ocenia a pridajú s k vám a podporia vás.
  • pozdvihovaním sebavedomia dostanete z ľudí tie najlepšie výkony – mnohým ľuďom chýba dostatok sebavedomia. Dobrý motivátor ho dokáže v nich nájsť. Buď cez vlastný príklad, alebo cez to, že nájde v ich živote momenty, kedy už dokázali prekonať samých seba a spoja to so súčasnou situáciou
  • nájdite ten správny gombík – ak chcete niekoho presvedčiť, motivovať je potrebné sa na danú situáciu, výrobok, službu pozrieť jeho očami. Nejde o to, čo sa vám páči, čo vás motivuje, záleží na tom, čo motivuje jeho. Ak sa naučíte nájsť v ľuďoch ICH zázračný gombík, dosiahnete u nich to, čo chcete.

Veľa ľudí v živote hľadá svoju cestu, svoju motiváciu. Vďaka tomu, že sa naučíme zásady motivácie, môžeme mnohým ľuďom pomôcť na ich životnej ceste, inšpirovať ich, dať im nový zmysel života, môžeme sa stať ich lídrami. Čím väčšiemu množstvu ľudí pomôžete dosiahnuť ich ciele, tým väčšie ciele sa naplnia vám.