Budú nám stačiť „iba“ školy?

   Vždy sa tak trochu stúpi na tenký ľad, keď príde v rozhovore na rad téma štúdium. Štúdium si mnohokrát spájame s budúcim úspechom. A to si pojem úspech môžeme zameniť za čokoľvek, čo je pre nás priorita. Niekedy, pojem mať vyštudovanú vysokú školu bola forma prestíže a múdrosti. V dnešnom svete sa to otočilo. Žiadne pravidlá neexistujú. Podceňovať zmysel škôl by bolo veľmi neseriózne a ani to nie je cieľ. Školy sú veľkým prínosom do  nášho života, ale mať absolvovanú školu nie je patent ani na úspech, ani na lepší život. Všetko stojí na otázkach: „Čo chcem naozaj robiť?“. „V čom chcem byť prínosom pre firmy, pre ľudí?“ „V čom bude moja pridaná hodota?“ „Bude ma to skutočne baviť robiť celý život?“ Ak poznáme na tieto otázky odpoveď, sme na tej najlepšej ceste. Ale ani zďaleka to nie je všetko. Stanoviť si cieľ neznamená, že bude aj splnený. Treba tvrdo na sebe pracovať a to v pravom zmysle slova. Škola určite dá kvalitné základy, ale strechu si musíme urobiť už my. 

Napríklad ďalšími seminármi, kurzami alebo študovaním kníh. Knihy sú asi najdostupnejší zdroj, ktorý nás vie vyniesť vysoko, za predpokladu, ak sa obsah prirodzene dostane do nášho myslenia a konania. Aj pri štúdiu samotnej špecializácie, ani zďaleka nie je zaručené, že dostaneme od školy všetko potrebné, čo budeme potrebovať. Preto treba hľadať iné overené možnosti, akreditované techniky, kvalitné semináre. No a napokon, samotný život. Nič a nikto nám nedá viac ako vlastné pády a poznania. Nie je hanbou v živote padnúť. Hanbou je nepostaviť sa. A práve z týchto momentov sa náš mozog naučí najviac. Vďaka tomu dokážeme v budúcnoti prekonávať väčšie a väčšie výzvy. Ak sa chcete vyhnúť pádom, učte sa od tých, ktorí tú cestu už prekonali.

Škola má pre nás nespochybniteľný prínos, ale nároky, ktoré sú na nás kladené každý deň, z každej strany nás smerujú k využitiu aj iných možností vzdelávania. V dnešnej dobe je neustále vzdelávanie sa a tvrdá práca jediná zaručená cesta ako sa dostať čo najskôr k cieľovej páske svojho úspechu.

Držím vám palce na ceste za vašimi snami.