Úspešná prezentácia

Možno ste už zažili situáciu, kedy máte výbornú myšlienku alebo nápad a radi by ste ho odprezentovali tak, aby vám všetci porozumeli.

Dnes už v mnohých prípadoch nestačí len odprednášať tému. Dnes je potrebné svoje myšlienky vedieť správnym spôsobom predať.

 • Ako si zostaviť pútavú prezentáciu?
 • Ako vytvoriť obsah tak, aby mu všetci porozumeli?

ako sa zbaviť trémy z vystupovania pred ľuďmi

Prezradím vám tajomstvá pútavej rétoriky a naučím vás, ako si osvojiť potrebné prezentačné zručnosti a techniky.

Tento seminár je určený pre tých, 

 • ktorí potrebujú čo najlepšie predať svoje myšlienky, skúsenosti a znalosti publiku,
 • ktorí chcú odprezentovať seba, svoju firmu alebo jej produkty tak, aby im poslucháči rozumeli,
 • ktorí sa obávajú hovoriť pred ostatnými verejne na porade, seminári skupinovom stretnutí, pred publikom,
 • ktorí majú strach vystúpiť na obchodnom stretnutí pred klientom a odprezentovať ponuku,
 • ktorí chcú vedieť, ako si pripraviť prezentáciu, ktorá zaujme či už jednotlivca, skupinu, alebo celé publikum,
 • ktorí sa chcú stať dobrými lektormi, školiteľmi, spíkrami,
 • ktorí sa chcú zbaviť trémy z vystúpenia pred publikom.

 

Naučíme sa aj:

 • ako pracovať s trémou a eliminovať ju pred vystúpením (je jedno či pred 1 človekom, alebo celým publikom),
 • ako neverbálna komunikácia ovplyvňuje zrozumiteľnosť nášho prejavu,
 • ako správne používať pomôcky, aby zosilnili náš prejav,
 • ako si správne vystavať obsah prezentácie tak, aby zaujal poslucháčov.

Získate konkrétne návody, tipy z praxe, ako vytvoriť skvelúa pútavú prezentáciu. 

Budete mať niekoľko vystúpení, ktoré budú nahrávané a následne spracované do vášho osobného videa,na ktorom budete sami na sebe vidieť  pokrok.

Pri tomto seminári využívam svoje skúsenosti z 23 ročného vystupovania na seminároch, workshopoch a konfereniách na Slovensku a v zahraničí.

Rovanko sa opieram o znalosti nadobuduté na zahraničných seminárocha koučingoch od svetových lektorov.

 

Typ seminára: Uzavretý seminár

Počet účastníkov: minimálne 10, maximálne 12

Trvanie: 2 dni